Found: 100  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไอเซ็นเฮาเวอร์ / โดย เคย์ ซัมเมอร์สบี้ มอร์แกน ; วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, แปล
ชื่อผู้แต่งมอร์แกน, เคย์ ซัมเมอร์สบี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, [252?]
เลขเรียกE836 .ม19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียกDS585 ว2321 2555,959.3 ว555ข2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ : ฉบับน้ำมันพืชโอลีน / โดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอลีน, 2546.
เลขเรียกDS585 ว555ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเมืองไทย : เพื่อรู้จักประเทศไทย เข้าใจสังคมไทยและตระหนักในความเป็นไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป...
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วศิระ, 2552.
เลขเรียกDS571 ว6ค 2552,303.4 ว 531 ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำให้การของชาวกรุงเทพฯ : เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8 / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559
เลขเรียกDS584 ว62,959.3043 ว555ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดอย่างนักเศรษฐศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554.
เลขเรียกHB171.5 .ว62 2554,330 ว32ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ กาลครั้งหนึ่งในเมืองไทย : สารคดีส่งเสริมจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
เลขเรียกDS571 ว626,959.3 ว72ณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดร.ตั้ว ลพานุกรม รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย / เรียบเรียงโดย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริยอดการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกWZ112.5.P4 ต117ด 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเสรีไทย = The freethai legend / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ; เริงไชย พุทธาโร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2546.
เลขเรียก940.53593 ว555ต 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์พระนคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2505.
เลขเรียก330.1 ว32ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนทางเศรษฐศาสตร์ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร [Text]
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ม.ป.พ. 2511
เลขเรียก330.1 ว32ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะทางเศษฐศสาตร์ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร [Text]
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์พระนคร ประชาชน 2511
เลขเรียก330.1 ว32ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเขียนศิลปินและสังคมไทย / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว 2542.
เลขเรียกPL4201 ว62,809.1593 ว32น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา