Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราภาษาญี่ปุ่น 203 / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียก495.60711 ว1711ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายเวลาพำนักอยู่ของผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ : ร...
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 304.85936 ว1711ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2 : กระบวนวิชา 018204 : เอกสารคำสอน / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียก495.6 ว1711ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกPL523 ว46 2560,495.65 ว344ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกPL533 ว344,495.6 ว1711บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น I = Structure of Japanese I / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545.
เลขเรียกPL533 ว344ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา