Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 step ง่าย ๆ กับการดาวน์โหลดเว็บไซต์ด้วย WebZIP 3.8 / [ผู้เขียน วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ย...
ชื่อผู้แต่งวรรณี สุทธิโรจน์อำไพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ออฟเซ็ท เพรส, ปีลิขสิทธิ์ 2543.
เลขเรียกQA76.55 ว272,004.678 ว177ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChat ง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Yahoo! messenger / [โดย วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ยงธรรม]
ชื่อผู้แต่งวรรณี สุทธิโรจน์อำไพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ออฟเซ็ท เพรส, ปีลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544.
เลขเรียกTK5105.886 ว272,004.678 ว177ช 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft Excel 2002 / โดย วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, ปราณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ยงธรรม
ชื่อผู้แต่งวรรณี สุทธิโรจน์อำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท เพรส, ปีลิขสิทธิ์ 2545.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ว272,005.369 ว271ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ = Introduction to object technology (UML) / รัชนี กัลยาวินั...
ชื่อผู้แต่งรัชนี กัลยาวินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2548.
เลขเรียกQA76.9.O35 ร333,004.21 ร62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมโปรแกรมดี ๆ สำหรับไฟล์ MP3 - MP3 Utilities / โดยปราณี สุทธิโรจน์อำไพ วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ และเกศ...
ชื่อผู้แต่งปราณี สุทธิโรจน์อำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท เพรส, 2545.
เลขเรียกQA76.6 .ป485 2545,005.43 ป446ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP 2002 ภาษาไทย / วรรณี สุทธิโรจน...
ชื่อผู้แต่งวรรณี สุทธิโรจน์อำไพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ออฟเซ็ท เพรส, [2545?]
เลขเรียก005.369 ว272ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างงานพรีเซนเตชั่นอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint XP 2002 ภาษาไทย/ วรรณี สุทธิโรจน...
ชื่อผู้แต่งวรรณี สุทธิโรจน์อำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ออฟเซ็ท เพรส [2546].
เลขเรียกQA 76.8.P669 ว271ส [2546]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็วกับโปรแกรมสเปรดชีตยอดนิยมเวอร์ชันใหม่ Microsoft Excel 2002 / วรรณี สุทธิโรจน...
ชื่อผู้แต่งปราณี สุทธโรจนือำไพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2545].
เลขเรียกHF5548.4.M523 ว272,005.369 ป172ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา