Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กลับหลังหัน" / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกDS572 .ล54 2550,959.3 ล 153 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนสวดเรื่อง พระสุธน / ล้อม เพ็งแก้ว และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2531
เลขเรียก895.911 ล544ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฃุนนางโซ่ง : ตำนาน แห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เบื้องหลังความสำเร็จ พร...
ชื่อผู้แต่งทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกDS582.33 ท56,305.895919 ท218ฃ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาวรรณคดี เรื่อง ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : โครงการเอกสารตำรา วิทยาลัยครูเพชรบุรี, [2527?]
เลขเรียกBQ1470.ว7 ล54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพุทธประวัติ / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร , 2550.
เลขเรียก294.3092 ล162ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาวรรณคดี เรื่องพุทธประวัติ / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2523.
เลขเรียกBQ1029.ท92 ล54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค้นคำ เค้นความ(๑) ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544
เลขเรียก495.9181 ล544ค 2/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค้นคำเค้นความ : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544-.
เลขเรียก495.913 ล544ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศจันทร์เพลงยาวสุนทรภู่ / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกPL4209.1.ล54 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องพระลอฉบับเมืองเพชรบุรี / ล้อม เพ็งแก้ว นำเสนอ.
ชื่อผู้แต่งพระลอ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2525.
เลขเรียกPL4209.2.พ47 บ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ่นเพ้อพึมถึง (กระทู้ 56 บท) / ล้อม เพ็งแก้ว นำเสนอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, 2525.
เลขเรียกPL4209.1 .บ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้าหาเบี้ย / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกHG1250.55 ล54,332.4 ล156บ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกิณกะภาษาไทย / ล้อม เพ็งแก้ว.
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : วิทยาลัยครู มหาสารคาม และวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม, 2512.
เลขเรียก895.91938918 ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี / บรรณาธิกรโดย ล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรีและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู, 2525.
เลขเรียก895.911 ป171 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมนิราศเมืองเพชรบุรี / วิทยาลัยครูเพชรบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ; บรรณาธิการ, ล้อม เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : วิทยาลัยครู, 2525.
เลขเรียกPL4206.6 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา