Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของลูกหมีอันไหนเอ่ย / ลำพ แสงลภ
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผักแว่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของลูกหมีอันไหนเอ่ย / เรื่องและภาพ : ลำพู แสงลภ ; บรรณาธิการ : รพินทร ณ ถลาง.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผักแว่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของลูกหมีอันไหนเอ่ย / เรื่องและภาพ ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 ล6ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงยายจ๋า / เรื่อง น้าเมฆ ; กลอน แม่เอ๋ย ; ภาพ ป้าลำพู
ชื่อผู้แต่งธนะชัย สุนทรเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้อนเมฆ, 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 น471 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ๊ะเอ๋ / เรื่องและภาพ ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผักแว่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ๊ะเอ๋! / เรื่องและภาพ ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2556.
เลขเรียกPZ90.T5 ล6ล 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้องของแมวเหมียว / ลำพู แสงลภ, เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผักแว่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดขี้โมโห / เรื่องและภาพ ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ล637ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดชมสวนดอกไม้ / ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี อินเตอร์ พริ้น, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดซื้อผลไม้ / ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี อินเตอร์ พริ้น, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดซื้อผัก / ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี อินเตอร์ พริ้น, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดประหยัดและอดออม / เรื่องและภาพ ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ล6ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดไม่มีน้ำใจ / เรื่องและภาพ ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2555.
เลขเรียกPZ90.T5 ล63ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดไม่อยากกินผัก / เรื่องและภาพ, ลำพู แสงลภ.
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, [2557?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูนิดไม่อยากแปรงฟัน / ลำพู แสงลภ
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา