Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคีตโลกา / แต่งโดย รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวเกี้ยวเดือน / รอมแพง
ชื่อผู้แต่งรอมแพง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวเกี้ยวเดือน. ภาคพิเศษ / รอมแพง
ชื่อผู้แต่งรอมแพง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปักษานาคา / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป่วนรักสลับร่าง / by รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2552.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรายพยากรณ์ / รอมแพง
ชื่อผู้แต่งรอมแพง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2556
เลขเรียกน ร548ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรายพรหม / รอมแพง ; ทักษิณา โชติมา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งรอมแพง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มันดี, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรายพรหม / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกน ร189พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรายเนตรทิพย์ / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมณีรัตนะ / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติรักข้ามดวงดาว / รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2556.
เลขเรียกน ร189ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา