Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ / เป้า ฉวนฮวา, เรียบเรียง ; จ้าว เจี้ยนฮวา, ภาพ ; มานิต เจียรบรรจงกิ...
ชื่อผู้แต่งเป้า, ฉวนฮวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2536].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมสำนวนจีน / โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 25-2544.
เลขเรียกPL1273 ม453
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมสำนวนจีน / มานิต เจียรบรรจงกิจ.
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : สุขภาพใจ, 2544.
เลขเรียกPL1273 ม6ช 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกสอนก่อนตั้งไข่ / ติงเหวิน เจี่ยงเสี่ยว, ผู้เขียน ; มานิต เจียรบรรจงกิจ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งติงเหวิน เจี่ยงเสี่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2544.
เลขเรียก649.122 ต376ฝ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ธุรกิจจีน-ไทย-อังกฤษ / มานิต เจียรบรรจงกิจ, มาลิน ปิยะชินวรรณ : เรียบเรียง ; [บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2545.
เลขเรียกHF1001 .ม64 2545,650.03 ม543พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาธุรกิจจีนกลาง / มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541
เลขเรียกPL1117.5.C65 ม63 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้า อาบสมุนไพร / มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2535
เลขเรียก615.83ม25อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้า อาบสมุนไพร : เพื่อสุขภาพและความงาม / มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ [2536?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้า อาบสมุนไพร เพื่อสุขภาพ และ ความงาม / มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 25-
เลขเรียก615.8 ม637อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้า อาบสมุนไพร เพื่อสุขภาพและความงาม / มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2535?]
เลขเรียก615.5 ม453อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้าอาบสมุนไพร : เพื่อสุขภาพและความงาม / มานิต เจียรบรรจงกิจ
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-]
เลขเรียกRM822.V2 ม453
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้าอาบสมุนไพร : เพื่อสุขภาพและความงาม / มานิต เจียรบรรจงกิต.
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2534?].
เลขเรียก615.82 ม 551 อ 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาบเหล้าอาบสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม / มานิต เจียรบรรจงกิจ.
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253?].
เลขเรียก613.41 ม453อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาจีนชั้นกลาง / มานิต เจียรบรรจงกิจ. [text]
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541.
เลขเรียก495.1 ม25บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาจีนชั้นกลาง / มานิต เจียรบรรจงกิจ.
ชื่อผู้แต่งมานิต เจียรบรรจงกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542.
เลขเรียกPL1109 .ม635,495.1 ม451บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา