Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารยธรรมมนุษย์ หน่วยที่ 1-5 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Human civilization / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555
เลขเรียก909 อ651
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การเขียนภาษาอังกฤษ (22322) หน่วยที่ 6-10 = English Writing / มหาวิทยาลัยสุโขทั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียก421
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา กาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม (11303) หน่วยที่ 8-15 = English For Hotel Personn...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536
เลขเรียก428 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา กาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (11304) หน่วยที่ 1-7 = English For Office S...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
เลขเรียก428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนและการบริหารระบบสารนิเทศ = Information system planning and management / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียก025 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Foundation English / สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียก420.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา