Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนักวิชาการอีสานศึกษา (ฉบับแก้ไข-เพิ่มเติม) / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก300.72025 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ - เอกสารในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา ลำดับที่ 6 / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา สถาบันว...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ศูนย์, 2531.
เลขเรียกHN700.592.C6 .ข191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ-เอกสาร "ศิลปวัฒนธรรมอีสาน" / พัชรา สฤษฎ์มุทากุล ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกDS588.ต5 ม54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ-เอกสาร ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, 2529-
เลขเรียก016.3 บ125
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อหนังสือ-เอกสาร ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาลำดับที่ 6
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ฝ่ายข้อมูลข่าวสารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2531
เลขเรียก309.2593017 ข19บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์เอกสารการพัฒนา ฝ่ายข้อมูลข่าวสารการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
เลขเรียก011.54 ศ415บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปการเสวนา "การศึกษาท้องถิ่นอีสาน" 12-13 มีนาคม 2530 / จัดโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา สถ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์, 2530.
เลขเรียกLA1224.NE63 .ข19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา