Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความจริง" กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : ก...
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกJQ1747 ม3ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเศรษฐกิจพอเพียง / จตุรงค์ บุณยรัต...
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ, 2549
เลขเรียกHC445.Z7S23 จ-ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกHC445 จ37 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิพพานนิจจัง/สุขัง/อัตตาหรืออนัตตา? มุมมองสหวิทยาการ / มนัส โกมลฑา
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกBQ4263 ม164น 2547,294.323 ม15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีผลต่อเศรษฐกิจพอเพียง ...
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549.
เลขเรียกHC445 จ138ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงวรรณยุกต์ภาษาโคราช : การศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์ / โดย มนัส โกมลฑา
ชื่อผู้แต่งมนัส โกมลฑา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก495.917 ม164ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา