Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ขั้น--บันไดผี / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา พับลิชชิ่ง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ขั้น...บันใดผี = Stairs / ภาคินัย
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2555
เลขเรียกน ภ418พ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAlways เรือนร่มงิ้ว / ภาคินัย ; อะ-นะ-งะ, ผู้วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Sofa, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAmp way 10 ปี ภาคินัย / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2559.
เลขเรียก928.95911 ภ418อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBunraku Again! ฆาตกรซ่อนแอบ / ภาคินัย
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiet ขนมผสมศพ / ภาคินัย
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDreamland: สวนสนุก...แดนนรก/ ภาคินัย
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โซฟา, 2555
เลขเรียกน ภ418ด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGrave บ้านพญาสัตบรรณ / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2555.
เลขเรียกน ภ221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHaunted อาถรรพ์เรือนลั่นทม (Tuesday) ภาคินัย text
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โซฟา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHoly ศพ-เซ่น-ศาล (Saturday) ภาคินัย text
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLift ลิฟต์ซ่อนศพ / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMirrir กระจกสั่งตาย / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา พับลิชชิ่ง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMirror = กระจกสั่งตาย / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMirror กระจกสั่งตาย (Monday) ภาคินัย text
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMuseum พิพิธภัณฑ์ หุ่น- หั่น- หัว / ภาคินัย.
ชื่อผู้แต่งภาคินัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โซฟา, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา