Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินอัตราการสูญเสียดินและปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชบริเวณพื้นที่สูง จังหวัดน่าน และกาารพัฒนาสื่...
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ท่านเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559
เลขเรียกS623 ส-ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการดินและการอนุรักษ์ดิน / ผู้แต่งและเรียบเรียงเนื้อหา, ภัทราวุธ พุสิงห์ ; บรรณาธิการ, พ...
ชื่อผู้แต่งภัทราวุธ พุสิงห์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดินและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555]
เลขเรียกS591 ภ378ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งดิน / ภัทราวุธ พุสิงห์ เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งภัทราวุธ พุสิงห์
พิมพลักษณ์กรุง้ทพ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555.
เลขเรียกDS586 ภ378ต 2555,อ 923.1593 ส181 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา