Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะชิวๆ / พิสุทธิ์ เกรียงบูรพา.
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียก294.315 พ384ธ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะชิวๆ / พิสุทธิ์ เกรียงบูรพา.
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียกBQ 5395 พ38 2550,294.321 พ384ธ 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประตูสู่ความสุข (ที่ไร้ประตู) / พิสุทธิ์ เกรียงบูรพา ; สนม นิลวรรณ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ786ป 2555,294.344 พ38ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องประตูไร้ทางเข้า [sound recording] = The gateless gate / ลิขสิทธิ์เป็นของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก และ พิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพลตตินั่ม มาร์เก็ตติ้งแอนด์ดิสทริบิวชั่น, 2553.
เลขเรียกBQ4075 ป46 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนเฒ่าแสดงธรรมแห่งสวนโมกข์ ภาคพิสดาร [sound recording] / พิสุทธิ์ เกรียงบูรพา ; สนม นิลวรรณ, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกBQ5330 พ786ส 2552แ,294.30922 ส15ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา