Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร / พิชญาวี ทองกลาง.
ชื่อผู้แต่งพิชญาวี ทองกลาง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555.
เลขเรียก808.0495911 พ644ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร / พิชญาวี ทองกลาง
ชื่อผู้แต่งพิชญาวี ทองกลาง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ม.ป.พ., 2557
เลขเรียก808.006 พ639ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะการเขียนภาษาไทย / พิชญาวี ทองกลาง.
ชื่อผู้แต่งพิชญาวี ทองกลาง.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560.
เลขเรียก495.918 พ639ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนรายงานวิชาการ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร...
ชื่อผู้แต่งพิชญาวี ทองกลาง
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560
เลขเรียกวจ 808.066 พ639ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา