Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดวง 12 นักษัตรและวิธีปรับแต่งฮวงจุ้ย ในปีฉลู-จัตวา (ค.ศ. 1997) / พัลลภ อำพันกูล.
ชื่อผู้แต่งพัลลภ อำพันกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โหราคาร ; 2539.
เลขเรียก133.5 พ581ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังมหัศจรรย์ ยันต์สำนักเต๋า/ นักพรต เยี่ยนตู้ซานเหยิน เขียน ; พัลลภ อำพันกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเยี่ยนตู้ซานเหยิน, นักพรต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2551.
เลขเรียกBF1618.T5 ย557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะเลือดออกผิดปรกติในเด็ก / วิชัย เหล่าสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งพัลลภ อำพันกูล.
พิมพลักษณ์สงขลา : หน่วยเวชนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2526.
เลขเรียก618.9215 ว543ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวยด้วยฮวงจุ้ย / เหอ เจาควง, เขียน ; พัลลภ อำพันกูล, แปลและเรียบเรียง .
ชื่อผู้แต่งเหอ เจาควง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพยากรณ์, 2545.
เลขเรียก133.5 ห754ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถลักษณ์ศาสตร์ฉบับวิธีดูลายมือแบบกูรู / ไป๋หยุน ซานเหยิน ; พัลลภ อำพันกูล.
ชื่อผู้แต่งไป๋หยุน, ซานเหยิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียกBF928.T5 ป97 2550,133.6 ป966ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถลักษณ์ศาสตร์ฉบับวิธีดูลายมือแบบกูรู / ไป๋หยุน ซานเหยิน เขียน ; พัลลภ อำพันกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งไป๋หยุน, ซานเหยิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2553.
เลขเรียกBF928.ท9 ป95 2553,133.6 ป95ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปกรณ์ฮวงจุ้ยนำโชคและวิธีขับเสนียดจัญไร / ซินแสเชียว หยู่เสียง, เขียน ; พัลลภ อำพันกูล, เรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งเซียว, หยู่เสียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย (จัดจำหน่าย), 2550.
เลขเรียก133.3337 ซ751อ 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนำโชค / ไป่เฮ่อหมิง เขียน ; พัลลภ อำพันกูล แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งไป่ เฮ่อหมิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2545
เลขเรียก133.3337 ป99ฮ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนำโชค ฉบับวิธีออกแบบและปรับแต่งฮวงจุ้ยด้วยตนเอง / พัลลภ อำพันกูล
ชื่อผู้แต่งพัลลภ อำพันกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2556
เลขเรียกBF1779.F4 พ-ฮ 2556,133.3337 ป959ฮ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนำโชค. ฉบับวิธีออกแบบและปรับแต่งฮวงจุ้ยด้วยตนเอง / ซินแส ไป๋ เฮ่อหมิง, เขียน ; พัลลภ อำพันก...
ชื่อผู้แต่งไป๋, เฮ่อหมิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย [ผู้จัดจำหน่าย], 2553.
เลขเรียก133.3337 ป959ฮ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมงคล ฉบับ คริสตัลนำโชค / เฉิน กั๋วเฉิง เขียน; พัลลภ อำพันกูล เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเฉิน กั๋วเฉิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2553
เลขเรียกBF1779.F4 ซ319 2553,133.3337 ฉ65ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับรวยด้วยฮวงจุ้ยร้านค้า / ซินแส เฟยหยุนซานเหยิน, เขียน ; พัลลภ อำพันกูล, เรียบเรียง ; อนันต์ ...
ชื่อผู้แต่งเฟย, หยุนซานเหยิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เต๋าประยุกต์, 2545.
เลขเรียก133.3337 ฟ611ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับรวยด้วยฮวงจุ้ยร้านค้า / เฟยหยุนซานเหยิน ; พัลลภ อำพันกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเฟย, หยุนซานเหยิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2551.
เลขเรียกBF1779.ฮ5 ฟ75 2551,133.3337 ฟ611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับฮวงจุ้ย : วิธีเลือกตำแหน่งและวันเวลามงคล / ไช่ หมิงหาน เขียน ; พัลลภ อำพันกูล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งไช่, หมิงหาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2549.
เลขเรียกBF1779.F4 ช95 2549,133.3 ช92ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา