Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
ชื่อผู้แต่งพักตร์วิภา สุวรรณพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 378.5936 พ111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังคิด กำลังคน : กำลังคนเภสัชกร ในความซํบซ้อนของระบบสุขภาพ / ศิริตรี สุทธจิตต์, พักตร์วิภา สุวรรณพ...
ชื่อผู้แต่งศิริตรี สุทธจิตต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบยาชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกRA418 ศ64,QV21 ศ453ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังคิด กำลังคน : กำลังคนเภสัชกรในความซับซ้อน / ศิริตรี สุทธจิตต์ [และคนอื่นๆ 2 คน].
ชื่อผู้แต่งศิริตรี สุทธจิตต์.
เลขเรียกRA410.58 ศ873ก2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง และทัศนคติต่อการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของเภสัชกรเจ้าของธุรกิจร้านยา จังหว...
ชื่อผู้แต่งพักตร์วิภา สุวรรณพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 658.8342 พ111ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและทัศนคติต่อการเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของเภสัชกรเจ้าขอ...
ชื่อผู้แต่งพักตร์วิภา สุวรรณพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกRS122.5 พ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา