Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe new road / พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งพฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมภาษาอังกฤษประเทศไทย, 2529-.
เลขเรียกPE1130.T5 พ431
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe new road 1 / พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งพฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552
เลขเรียก428.24 พ911น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe New road ฉบับปรังปรุง / โดย อ. พฤกษะศรี, ก. ต่างใจ
ชื่อผู้แต่งพฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ, 2551.
เลขเรียก428.07 พ 434 ด 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริยา 3 ช่อง ฉบับสมบูรณ์ / พฤกษะศรี.
ชื่อผู้แต่งพฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : สหธรรมิก, [255-].
เลขเรียก425 พ431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย 30,000 คำ / รวบรวมโดย พฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : โรงเรียนภาษาอังกฤษดวงแก้ว, 2546.
เลขเรียก423.9591 ศ337
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย 30,000 คำ เล่ม 2 / รวบรวมโดย พฤกษะศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อานันท, 2545.
เลขเรียก423.1 ศ 788 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้องอังกฤษ - ไทย 20,000 คำ / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งพฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมภาษาอังกฤษประเทศไทย, 2533
เลขเรียก423.9591 อ16ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้องอังกฤษ-ไทย 30,000 คำ เล่ม 3 / รวบรวมโดย พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อานันท, 2545.
เลขเรียก423.9591 ศ 788 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้องอังกฤษ-ไทย 30,000 คำ เล่ม1 / รวบรวมโดย พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อานันท, 2545.
เลขเรียก423.9591 ศ 788 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา