Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีดูแลลูก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2550.
เลขเรียกRG551 พ211 2550,WQ210 พ3ห 2550,618.2 พ123ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาทีแนะวิธีดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกRC 551 พ211ห 2557,618.2 พ37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนอยากมีลูก / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541
เลขเรียก618.1 พ153ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนอยากมีลูก / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ, ทองทิศ ทองใหญ่.
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2541.
เลขเรียกRG551 พ3ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนอยากมีลูก / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ, ม.ร.ว. ทองทิศ ทองใหญ่
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2540]
เลขเรียกWQ200 พ211ค,612.6 พ153ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลินิกผู้หญิง / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2543.
เลขเรียกRG101 พ198,613.0424 พ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกับหมอพนิตย์เรื่องครรภ์และทารก / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2540?]
เลขเรียกRG524 พ211,612.63 พ153ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุยกับหมอพนิตย์เรื่องครรภ์และทารก / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-].
เลขเรียกRG524 พ211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือดูแลครรภ์ด้วยตนเอง = Pregnancy / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2560.
เลขเรียก618.2 พ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับคนมีลูกยากและอยากมีลูก (ฉบับปรับปรุงใหม่) / พนิตย์ จิวะนันทประวัติ ; [บรรณาธิการ, จุฑาม...
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2543.
เลขเรียกWQ205 พ211ค 2543,612.6 พ15ค 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนี้มีทางเลือก / โดย พนิตย์ จิวะนันทประวัติ และคนอื่น ๆ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการประชากรศึกษาและสุขภาพเยาวชนสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, 2525
เลขเรียก150 พ15ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลครรภ์ด้วยตนเอง/ พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
ชื่อผู้แต่งพนิตย์ จิวะนันทประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2549.
เลขเรียกRG551 พ211ด,WQ200 พ3ด 2549,618.2 พ211ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา