Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลับบ้านเกิด / ผกามาศ ปรีชา, เพชรลดา เฟื่องอักษร
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ พับลิชชิ่ง, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก่อนตะวันลา / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟื่องอักษร, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจ่าเพียรขาเหล็ก ตำนานนักสู้แห่งเทือกเขาบูโด / ผกามาศ ปรีชา, เพชรลดา เฟื่องอักษร ; เริงศักดิ์ กำธร, ...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2553.
เลขเรียกHV7911.S6 ผ115จ 2553,923.4 ผ26จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลีลาวดี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา, เขียน.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2535.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช่โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิฉันไม่ใช้โสเภณี / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดิฉันไม่ใช้โสเภณี , 2534.
เลขเรียกน ผ115ด 2534,น ร799ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านเกิด / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงอย่างดิฉันก็มีหัวใจ / ผกามาศ ปรีชา
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางหลวง, 2536.
เลขเรียก923.2 ช17ร 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงอย่างดิฉันก็มีหัวใจ / ผกามาศ ปรีชา.
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บางหลวง, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ส.ส.หญิงเลือดไทยในสหรัฐ = LT.Col. Ladda Tammy duckworth Thai blood lady MP. in ...
ชื่อผู้แต่งผกามาศ ปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณัฎฐ์อักษร, 2555.
เลขเรียกE748.D82 ผ26,923.273 ผ11พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา