Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันอาชญากรรม / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545
เลขเรียกHV6039 ร633ก 2545,364 ป111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรและการประมงของจีน / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
เลขเรียกS471.C6 ป11,915.1 ป111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดเที่ยวเมืองจีน : งิ้ว / ป. รัตนปัญญา.
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536.
เลขเรียกGV1691 ป4ช 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดเที่ยวเมืองจีน ตอน เที่ยวหางโจว : สวรรค์บนพื้นพิภพ / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2541
เลขเรียกDS712 ป111,910.4 ป711ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญี่ปุ่นก้าวหน้า / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกDS806 ป111ญ 2535,952 ป 002 ญ 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักปักกิ่ง / ป. รัตนปัญญา.
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534.
เลขเรียกDS712 .ป18,915.1 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเด็กไม่ให้เชื่อโชคลางของขลัง / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
เลขเรียกBQ4435 ป111 2538,121.6 ป 002 ส 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนเด็กไม่ให้เชื่อโชคลางของขลัง / ป. รัตนปัญญา.
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
เลขเรียกBF1045.S83 ป14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวจีน : จากปักกิ่งถึงไหหลำ / ป. รัตนปัญญา
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกDS711 ป111 2535,915.1 ป 002 ท 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณสถานกรุงปักกิ่ง / ป. รัตนปัญญา.
ชื่อผู้แต่งป. รัตนปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533.
เลขเรียก915.1 ป111บ 2533 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา