Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBelieve...เพราะเชื่อ ฉันจึงทำได้ / ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2561
เลขเรียกBF575.S39 ป111 2561,895.914 ป111บ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLook up เงยหน้า สบตาดาว / ปะการัง : เขียน
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557
เลขเรียกPN6145.T5 ป519L 2557,808.882 ป111ล 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคืนอุ่นอุ่นกับคนแปลกหน้า / ปะการัง.
ชื่อผู้แต่งปะการัง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วตา, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะติดปีกผีเสื้อโบยบินไป / ปะการัง ; ณรงค์ฤทธิ์ ยาจินดารัตน์ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งปะการัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วตา, 2529.
เลขเรียกPL4209.1.ป63 จ63,895.911 ป539จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะติดปีกผีเสื้อโบยบินไป / ปะการัง.
ชื่อผู้แต่งปะการัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัจจุบัน, 2537.
เลขเรียกPL4208 ป6จ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะติดปีกฝีเสื้อโบยบินไป / เขียนโดย ปะการัง ; [ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ บรรณาธิการ]
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ''วตา, 2529.
เลขเรียกPL4202 ป512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าใจเราใกล้ อะไรก็ไม่ไกล / ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
เลขเรียก895.914 ป519ถ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทั้งโลกนี้มีคนแบบเธอเพียงคนเดียว / ปะการัง ; แก้วตา ยงจินดารัตน์, ถ่ายภาพ ; จตุพล บุญพลัด, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกPL4209.4.ป63 ท62,808.84 ป62ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนับหนึ่งใหม่ไม่เป็นไร / ปะการัง, เขียน ; แก้วตา ยงจินดารัตน์, ถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกBF637.C5 ป519 2557,089.95911 ป519น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษรักทับทิมทราย / บทประพันธ์โดย ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพคอมโพสิชั่น(ไม่เคย)ลงตัว / ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
เลขเรียกS.C. ป519ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว / ปะการัง
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียงแดดเช้า
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข้มแข็งแค่ไหนก็ต้องร้องไห้เป็น / ปะการัง : เขียน ; แก้วตา ยงจินดารัตน์ : ถ่ายภาพ
ชื่อผู้แต่งปะการัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2559
เลขเรียกAC159 ป-ข 2559,153.8 ป111ข 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา