Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการตลาด = Marketing management / วีราวรรณ มารังกูร และปรีชญา ชุมศรี.
ชื่อผู้แต่งวีราวรรณ มารังกูร.
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550.
เลขเรียก658.8 ร275ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป / ปรีชญา ชุมศรี, วัลลภา พัฒนา
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมศรี
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2551
เลขเรียกHD9416 ป46 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการตลาด = Principle of Marketing / โดย ปรีชญา ชุมศรี
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2554.
เลขเรียกHF5415 ป46 2554,658.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาตลาดและศักยภาพของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถร...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมศรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบริเวณชายแดนไทย - มาเลเซีย เพื่อความได้...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ จันทร์อินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก658.4 อ17 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา