Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รุ่งรัตน" จิตบำบัดทางการแพทย์ [ชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์] / ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2528.
เลขเรียก616.8914 ป172ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รุ่งรัตน์" จิตบำบัดทางการแพทย์ / โดย ปราโมทย์ เชาวศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2528.
เลขเรียกRC480 ป451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ / ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2526
เลขเรียก616.8917 ป451ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทฤษฏี "จิตวิเคราะห์"
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2526
เลขเรียก150.195 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตบำบัดทางการแพทย์ / โดย ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2528.
เลขเรียกRC480 .ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตบำบัดทางการแพทย์ : ชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ / ปราโมทย์ เชาวศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์ 2528.
เลขเรียกRC439 ป46,WM460.6 ป451จ 2528,150.19 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิเคราะห์แนวใหม่ / ปราโมทย์ เชาวศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2532.
เลขเรียก150.1592 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิเคราะห์แนวใหม่ / ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์.
เลขเรียก150.1957 ป17จ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิเคราะห์แนวใหม่ = Self psychology / เรียบเรียงโดย ปราโมทย์ เชาวศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2532.
เลขเรียกBF173 จ464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิเคราะห์แนวใหม่ = Self Psychology / ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2532
เลขเรียก150.195 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรุ่งรัตน์ : จิตบำบัดทางการแพทย์ (ชนิดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์) / โดย ปราโมทย์ เชาวศิลป์
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ เชาวศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2528.
เลขเรียกRC480 ป451,WM420 ป451 2528,616.8914 ป451ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา