Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กุศโลบายขงเบ้ง / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
เลขเรียกU162 ส727 2560,895.13 บ574ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 สตรีเหล็กตระกูลซ่ง / บุญศักดิ์ แสงระวี ;บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
เลขเรียกHQ 1767.A3 บ574ส 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธิ์กับธุรกิจการค้า บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543
เลขเรียก355.4 บ243ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ กับธุรกิจการค้า/ บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD 30.28 บ574ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์กับธุรกิจการค้า / โดย บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2543.
เลขเรียกHD30.28 บ574 2543,355.4 .บ574ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547.
เลขเรียกU162 บ574ส 2547,355.43 ส537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2533.
เลขเรียก355.409 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2533.
เลขเรียก355.43 ส 537 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี.
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2529.
เลขเรียกU162 ย7ก 2529,355.43 บ243ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 กลยุทธ์ในสามก๊ก / บุญศักดิ์ แสงระวี ; ขวัญชัย สันติสุขคงชัย, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งบุญศักดิ์ แสงระวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์, 2558.
เลขเรียกHD37.T5 บ72 2558,658.4 บ72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีน / บุญศักดิ์ แสงระวี, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียกDS735 ก75,951.04 ก832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จเผยเบื้องหลังเกตุการณ์ที่พลิกโฉมหน้าโลก : ศิลปะการทูตของโจวเอินไ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยซานตง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-?]
เลขเรียกBF637.N4 ซ215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ซุนวูสู้ศึกบริหารธุรกิจ / [เซียวฉางซู และหลี่กุ้ย, เขียน] บุญศักดิ์ แสงระวี แปลและเรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่ง[เซียว, ฉางซู]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อารยชน, [2539?]
เลขเรียกU155.ท9 ซ85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ซุนวูเพื่อชัยชนะในสมรภูมิธุรกิจ / ซุนวู ; บุญศักดิ์ แสงระวี แปลและเรียบเรียงจากภาษาจีน
ชื่อผู้แต่งซุนวู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.ไก่, [2534?]
เลขเรียก355.409 ซ482ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา