Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา 0113111 ภาษามลายู / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียก495.909595 น417ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา 0113111 ภาษามลายู 1 : (Bahasa melayu I) / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา 0113111 ภาษามลายู 1 = (Bahasa Melayu 1) / นูรียัน สาแล๊ะ
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559.
เลขเรียกPL5111 น759ต 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา 0113112 ภาษามลายู 2 / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ;สงขลา , 2561.
เลขเรียก495.918 น417 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราวิชา0113111 ภาษามลายู 1 / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา , 2559.
เลขเรียก495.5 น417 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามลายู 1 = Bahasa melayu I / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียก499.28 น417ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามลายู 2 : ตำราวิชา 0113112 = Bahasa melayu II / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560.
เลขเรียก495.918 น737ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามลายู : ตำราวิชา 0113111 = Bahasa Melayu I / นูรียัน สาแล๊ะ
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียก499 น74ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา(มล.111) ภาษามลายู 1 = Bahasa Melayu / นูรียัน สาแล๊ะ.
ชื่อผู้แต่งนูรียัน สาแล๊ะ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษามลายู มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2549].
เลขเรียก499.28 น857อ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา