Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDaily Chinese สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที / นีน่า กัว ; จารุณี จันทร์ลอยนำ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2556.
เลขเรียกPL1121.T5 น711ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnjoy Chinese = สนุกสนานภาษาจีน / นีน่า กัว
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book caff, 2560
เลขเรียกPL1121 น-อ 2560,495.183495911 น711อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องenjoy chinese = สนุกสนทนาภาษาจีน / นีน่า กัว.
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book caff, 2553.
เลขเรียกPL1121.T5 น711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnjoy Chinese สนุกสนทนาภาษาจีน / นีน่า กัว.
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฺBook Caff, 2556.
เลขเรียก495.1834 น711อ 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnjoy Chinese สนุกสนานภาษาจีน / นีน่า กัว ; จารุณี จันทร์ลอยนภา, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียก495.1 น73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว = Chinese edition / นีน่า กัว.
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2555.
เลขเรียก495.1834 น235จ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที = Daily Chinese / นีน่า กัว.
ชื่อผู้แต่งนีน่า กัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊ค แคฟฟ์, 2556
เลขเรียกPL1121.T5 น711 2556,495.1824 น711ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา