Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนน่ารักมักเพื่อนเยอะ นางสาวพอใจ.
ชื่อผู้แต่งนางสาวพอใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Minbear Publishing 2556.
เลขเรียกBF637.B4 น454ค 2556,305.4 น454ค 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่รัก ห้องนั่งเล่นของความรัก / นางสาวพอใจ
ชื่อผู้แต่งนางสาวพอใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558
เลขเรียกBF575.L8 น62 2558,177.7 น454ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงโง่เป็นเหยื่อของผู้ชายฉลาด ผู้ชายฉลาดเป็นเหยื่อของผู้หญิงแกล้งโง่ / นางสาวพอใจ.
ชื่อผู้แต่งนางสาวพอใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2549.
เลขเรียกHQ1201 .น64 2549,158.1 น22ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิงโง่เป็นเหยื่อของผู้ชายฉลาดผู้ชายฉลาดเป็นเหยื่อของผู้หญิงแกล้งโง่! / โดย นางสาวพอใจ
ชื่อผู้แต่งนางสาวพอใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2555.
เลขเรียกHQ1216 น454ผ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ไหมทำไมคุณคิดแบบนั้น / นางสาวพอใจ
ชื่อผู้แต่งนางสาวพอใจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2556
เลขเรียกBF441 .น63 2556,155.28 น62ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา