Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnjo-Kosai : โลกมุมมืดของญี่ปุ่นวัยแรกแย้ม / นฤนารท พระปัญญา
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
เลขเรียก306.745 น273อ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHitler's war : กำเนิด จุดจบ และโศกนาฏกรรมของฮิตเลอร์ / นฤนารท พระปัญญา
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556.
เลขเรียกDD247.H5 น273ก 2556,940.540943 น273ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHitler's war : กำเนิด จุดจบ และโศกนาฏกรรมของฮิตเลอร์ [text] / นฤนารท พระปัญญา
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558
เลขเรียกDD247.H5 น273ก 2558,923.143 น273ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝันและการต่อสู้ / นฤนารท พระปัญญา
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
เลขเรียก973 น273ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้ กว่าจะมาเป็นวันนี้ของดินแดนแห่งเสรีภาพ [text] / นฤน...
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559
เลขเรียกE178 น43,973 น273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าฯ เห็นสงคราม / นฤนารท พระปัญญา.
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บพิธการพิมพ์, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าฯ เห็นสงคราม = The real war / ริชาร์ด มิลฮุส นิกสัน ; แปลโดย นฤนารท พระปัญญา
ชื่อผู้แต่งนิกสัน, ริชาร์ด มิลฮุส ค.ศ.1913-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2523.
เลขเรียก320.97309 น31ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางสิงห์ขาว : มากาเร็ต แธตเชอร์ / โดย เพตทริค ครอสเกรฟ และทริเชีย เมอร์เรย์ ; แปลโดย ธรรมรงค์ น้อย...
ชื่อผู้แต่งครอสเกรฟ, แพตทริค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2523.
เลขเรียก923.142 ธ 989 ค 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางสิงห์ขาว มากาเร็ต แธตเชอร์ / ของ แพตทริค ครอสเกรฟ และ ทริเซีย เมอร์เรย์ ; แปลโดย ธรรมรงค์ น้อยคู...
ชื่อผู้แต่งครอสเกรฟ, แพตทริค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2523.
เลขเรียก923.242 ค17น 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกพุกามประเทศ / นฤนารท พระปัญญา
ชื่อผู้แต่งนฤนารท พระปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2556.
เลขเรียกDS528.7 น273บ,959.1 น273บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกคดีแก๊งสี่คน / นฤนารท พระปัญญา บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2524.
เลขเรียกDS777.55 .พ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกคดีแก๊งสี่คน / บรรณาธิการโดย นฤนารท พระปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จตุจักร, 2524.
เลขเรียก320.951 พ458
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมากาเร็ต แธตเชอร์ นางสิงห์ขาว / โดย แพตทริค ครอสเกรฟ และ ทริเซีย เมอร์เรย์ ; แปลโดย ธรรมรงค์ น้อยคู...
ชื่อผู้แต่งครอสเกรฟ, แพตทริค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุตจักร, 2523.
เลขเรียก92 ธ839ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา