Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษ...
ชื่อผู้แต่งนพพร จันทรนำชู
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกHG2039.ท9 น33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงินส่วนบุคคลของครูในจ...
ชื่อผู้แต่งนพพร จันทรนำชู
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHG179 น33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Quantitative methods for social science research / นพพร...
ชื่อผู้แต่งนพพร จันทรนำชู
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียกH62 น33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา = Economics and development / โดย นพพร จันทรนำชู.
ชื่อผู้แต่งนพพร จันทรนำชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Saroj digital, 2556.
เลขเรียกHD77.5.ท9 น33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา = Economics of education / โดย นพพร จันทรนำชู
ชื่อผู้แต่งนพพร จันทรนำชู
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLC65 น33
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา