Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 iOS Apps / ธนัชสร จิตต์เนื่อง.
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกTK6570.M6 ธ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutoCAD 2012 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกT385 ธ199อ 2555,006.68 ธ36อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIllustrator CS5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2554.
เลขเรียกT385 ธ199อ 2554,006.686 ธ15อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ iPhone 5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง [text]
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555
เลขเรียกQA76.8.I64 ธ199ค 2555,621.384 ธ15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน iPhone 5 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสด ไอที, 2555
เลขเรียก621.38456 ธ1511ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกการใช้งาน Android Honeycomb / ธนัชสร จิตต์เนื่อง ; ธานี บางแก้ว, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2555.
เลขเรียกQA76.76.A65 ธ199จ 2555,004.16 ธ36จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS4 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง ; [บรรณาธิการ ธารี บางแก้ว]
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่, 2552.
เลขเรียกTR267.5.A3 ธ199,006.68 ธ199ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS4 / ธนัชสร จิตต์เนื่อง.
ชื่อผู้แต่งธนัชสร จิตต์เนื่อง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่, 2552.
เลขเรียก005.36 ธ199ต 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา