Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ และสื่อในการรับรู้เรื่องโรคเอดส์ของชายบริการเร่ร่อน ในเขต...
ชื่อผู้แต่งทิพย์สิริ กาญจนวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย กาญจนวาสี, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ทิพย์สิริ 2561
เลขเรียก001.42 ท473ว 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำสอนวิชา จุลชีววิทยาและพาราสิตวิทยา (รหัสวิชา 415150) / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี
ชื่อผู้แต่งทิพย์สิริ กาญจนวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก579 ท36อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา