Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 วันในขุนเขา / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542.
เลขเรียก910.4 ท422จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระท่อมน้อยกลางทุ่ง / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2524.
เลขเรียกPL4209.3.ท62 ก46,E ท-ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแคระในป่าสน / ทำนุ อ้นประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแคระในป่าสน / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชายแดน / ทำนุ อ้นประเสริฐ, เขียนเรื่อง ; ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์ เขียนรูป
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2530.
เลขเรียก895.913 ท422ชย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตต้องสู้ / ทำนุ อ้นประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตต้องสู้ / ทำนุ อ้นประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตบ้านนา / ทำนุ อ้นประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2529.
เลขเรียกน ท422ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้เอย / ทำนุ อ้นประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2530
เลขเรียกE ท-ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้เอย / ทำนุ อ้นประเสริฐ, เรื่อง ; ดำรงค์ แนวศรีนาค, ภาพ.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2541.
เลขเรียกPZ90.T5 ท422 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านนี้ไม่มีพ่อ / ทำนุ อันประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านร้างอันแสนสุข / ทำนุ อ้นประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านร้างอันแสนสุข.
ชื่อผู้แต่งทำนุ อ้นประเสริฐ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา