Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์เกษตร / ทวีชัย นิมาแสง.
ชื่อผู้แต่งทวีชัย นิมาแสง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560.
เลขเรียก531 ท173 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์เกษตร = Mechanics of agricultural tractor / ทวีชัย นิมาแสง
ชื่อผู้แต่งทวีชัย นิมาแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียก620.1 ท193ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของรถแทรกเตอร์เกษตร= Mechaincs of agricultural tractor / ทวีชัย นิมาแสง.
ชื่อผู้แต่งทวีชัย นิมาแสง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกTJ 170 ท193ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงโรงอบแห้งเนื้อลำไย แบบพื้นบ้าน [Text] ทวีชัย นิมาแสง
ชื่อผู้แต่งทวีชัย นิมาแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
เลขเรียก664.84 ท173ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาการสลับทิศทางอากาศร้อนในกระบวนการอบแห้งผลผลิตเกษตร(A Study on reversing...
ชื่อผู้แต่งทวีชัย นิมาแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
เลขเรียก664.0284 ท173ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับขนาดเล็ก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A small ride-on mower / ทวีชัย นิมาแส...
ชื่อผู้แต่งทวีชัย นิมาแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 621.092 ท173ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา