Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ครอบจักรวาล" : รวมนานาสาระจากรายการวิทยุ / ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ; โรจน์ งามแม้น ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์มีเดีย, [2528-]
เลขเรียกAC159 .ถ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินย้อนหลัง / โดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด, 2530.
เลขเรียกTX945 .ถ35 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบจักรวาล / ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : ไลฟ์ มีเดีย, [2530?]
เลขเรียกAC156 ถ218 2530,089.95911 ถ218ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบจักรวาล / ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์ มีเดีย, [253-?].
เลขเรียกAC156 ถ218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบจักรวาล : รวมนานาสาระจากรายการวิทยุ / ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์ มีเดีย, 2529.
เลขเรียก089.9591 ถ218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเชลล์ชวนชิม / ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เชลล์แห่งประเทศไทย, [2543]
เลขเรียกTX945 ถ218ค [2543]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเชลล์ชวนชิม / ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บีไอจี อินเตอร์เนชั่นแนล, 2535?].
เลขเรียก642.5 ถ218ค 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเชลล์ชวนชิม / มรว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทิเกรทเต็ด พับลิเคชั่นส์, (2536?)
เลขเรียก363.8 ถ218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากจิตรลดา...สู่ประชาไทย / ผู้อภิปราย ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ดำเนินก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสันติสุข, 2526.
เลขเรียกDS586 จ291จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากจิตรลดา...สู่ประชาไทย / ผู้อภิปราย ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้ดำเนินก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสันติสุข, 2526.
เลขเรียกDS586 จ291จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากไทเปถึงปักกิ่ง / ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, 2519.
เลขเรียกDS711 ถ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนัดศรีชี้ทางอร่อย / "ถนัดศรี".
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544- .
เลขเรียกTX945 .ถ355,641.5 ถ218ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนานาสาระจากรายการวิทยุ "ครอบจักรวาล" / ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์มีเดีย, [2529].
เลขเรียก001 ถ218ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนานาสาระจากรายการวิทยุ ครอบจักรวาล / ถนัดศรี สวัสดิวัตน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลฟ์มีเดีย, [2525?]
เลขเรียก089.95911 ถ218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเชลล์ชวนชิม 20 ปี : แนะนำร้านอาหาร "เชลล์ชวนชิม" ในำรอบ 20 ปี / โดย ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งถนัดศรี สวัสดิวัตน์, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, [25--?]
เลขเรียกTX945 .ถ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา