Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[การปฏิวัติของอีหร่าน, อิมามโคมัยนีย์และนิกายชีอะ] = The Tranian revolution, Imam Khomaini and Shi ...
ชื่อผู้แต่งมันซูวฺ นุอฺมานีย์, มูฮัมหมัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2531.
เลขเรียก294 ม 449 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนมาซตามสุนนะฮฺ / โดยดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2515-2518.
เลขเรียกBP135.8.R4 ด554ก ล.1-3 2515-2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติของอิหร่าน ท่านอิมานโคมัยนีย์และนิกายซีอะ / มุหัมมัด มันซูรู นอมานีย์ ; แปลโดย ดิเรก กุลส...
ชื่อผู้แต่งนอมานีย์, มุหัมมัด มันซูรู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พับลิชชิ่ง, 2531.
เลขเรียกDS316.3 .น49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติของอีหร่าน ท่านอิมามโคมัยนีย์และนิกายชีอะฮ = The Iranian revolution, Imam Khomaini and Shi...
ชื่อผู้แต่งนุอมานีย์, มุหัมมัด มันซูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2531.
เลขเรียก320.955 น746ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์ และวรรณคดีไทยและ สำเภากษัตริย์สุลัยมาน (ฉบับ) ดิเรก กุลสิริสว...
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2517.
เลขเรียก959.3 ด554ค 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์ และวรรณคดีไทยและสำเภากษัตริย์สุลัยมาน (ฉบับย่อ) / ดิเรก กุลศิ...
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2517
เลขเรียก895.91 ด ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีและสำเภากษัตริย์สุลัยมาน(ฉบับย่อ) / ดิเรก กุลสิริสว...
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ, 2517
เลขเรียก895.9108 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515.
เลขเรียกBP63.ท9 ด645 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS575.5.ม7 ด59 2545,297 ด554ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / โดย ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือฯ, 2517.
เลขเรียก959.302 ด 583 ค 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย / โดย ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2515.
เลขเรียก959.302 ด 583 ค 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย และสำเภากษัตริย์สุลัยมาน (ฉบับย่อ) / ดิเรก กุลสิ...
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย, 2517.
เลขเรียกBP63.ท9 ด645 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของมุสลิมทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีไทย/ ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
เลขเรียกDS 38 ด554ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ อัล-กุรอาน / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ (อิมรอฮิม กุเรซี่)
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : วุฒิกรการพิมพ์, 2512-
เลขเรียกBP105.ท9 ด65,297.122 ด231ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายของ อัล-กุรอาน / ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งดิเรก กุลสิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2521.
เลขเรียกBP130 ด6 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา