Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารบก / ดำรงค์ ธนะชานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด, 2542.
เลขเรียกRC971 ห159 2542,W2 พ8ห 2542,610.6 ร196
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy art / Design and art, Dumronk Thanachanant.
ชื่อผู้แต่งDumronk Thanachanant.
พิมพลักษณ์Bangkok : Borpit Printing, 2007
เลขเรียกND2055.Z8D85 D896m 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องmy art : dumronk thanachanant md. / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกND1735.T5 ด493ม 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาปันใจให้คลาสสิก / ดำรงค์ ธนะชานันท์.
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2541.
เลขเรียกML385 .ด65 2541,781.68 ด493ม 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาปันใจให้คลาสสิก / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2544-2552.
เลขเรียกML385 ด493ม ล.1-6 2544-2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาปันใจให้คลาสสิก 3 / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกML385 ด493ม 2546,781.68 ด693ม 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาปันใจให้คลาสสิก 4 / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกML385 ด493ม 2546,781.68 ด493ม 2546 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาปันใจให้คลาสสิก 5 / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกML385 ด493ม 2548,781.68 ด217ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนให้คิด (อีกครั้ง) / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2547.
เลขเรียกAC159 ด493ข 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนให้คิด / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2546
เลขเรียกAC 159 ด227ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนให้คิด / ดำรงค์ ธนะชานันท์
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ ธนะชานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกAC159 ด493ข 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา