Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบาดเจ็บจากการกีฬา / ดรุณวรรณ สุขสม
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ สุขสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกRZ275.S65 ด133 2552,WA 292 ด174ก 2552,617.1027 ด133ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบองค์รวมในการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิ...
ชื่อผู้แต่งถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / ดรุณวรรณ สุขสม.
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ สุขสม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกRA781 ด133 2561,613.71 ด174ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลของการฝึกแอโรบิกแบบต่อเนื่อง และการฝึกแอโรบิกแบบหนักสลับเบาที่มีต่อการควบคุมระดับน้ำ...
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ สุขสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องบริหารอกสวย กระชับ ได้ดั่งใจ [Video CD] / ชวนพิศ บุณยะรัตเวช, ดรุณวรรณ สุขสม.
ชื่อผู้แต่งชวนพิศ บุณยะรัตเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลบรารี่, 2550.
เลขเรียก613.71082 ช277บ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา