Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำรวจความพึงพอใจลูกค้า = Customer satisfaction survey handbook / ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2549
เลขเรียก658.834 ณ634ค 2/2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า / ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก658.81 ณ1136จ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการเสียงลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า = VOC management and process improvement / ผู้เขียน ณัฐพัชร...
ชื่อผู้แต่งณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : bสถาบันเพื่อผลผลิตแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียกHF5415.5 ณ64,658.812 ณ342จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา