Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี = Data structures and algorithm / ณัฏฐ์นรี โส...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์นรี โสภากันต์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี = Data structures and algorithm / ณัฏฐ์นรี โสภากันต์ text
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์นรี โสภากันต์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556
เลขเรียก005.73 ณ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี = Data structures and algorithm / ณัฏฐ์นรี โสภากันต์.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐ์นรี โสภากันต์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกQA76.9.D35 ณ311 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา