Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตาม โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ธารมรรค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2544.
เลขเรียก338.17 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเตรียมการของสหกรณ์โคนม ในจังหวัดนครราชสีมาภายใต้ข้อผูกพันการค้าเสรีที่ประเทศไทย มีต่อองค์...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ธารมรรค
พิมพลักษณ์(ป.ม.พ. : ม.ป.ท, 254-).
เลขเรียก334.693 ณ211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ / ณรงค์ ธารมรรค.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ธารมรรค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2545.
เลขเรียก332.32 ณ211ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา