Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนกลาง ภาคสนทนา / ฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
ชื่อผู้แต่งฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียกPL1121 ฐ162,495.1824 ฐ2141ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์ / ฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
ชื่อผู้แต่งฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2557.
เลขเรียกPL1109 ฐ162ก 2557,495.182 ฐ162ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งจีนกลาง ภาคไวยากรณ์ / ฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
ชื่อผู้แต่งฐากูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I love CU Publishing, 2562
เลขเรียก495.18 ฐ221ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา