Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาสาร ปัญหา เรื่องการอ่านและการเขียน / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2545.
เลขเรียก495.9184 ซ118ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาเรื่อง การอ่านและการเขียน / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, [2545?]
เลขเรียก495.918 ซ116ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานของรองศาสตราจารย์ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกPL4205 ซ116 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนและภาษาไทยถิ่นเป็นประโยชน์เพียงใดในการค้นคว้าหา ที่มาของคำในภาษาไทย / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
พิมพลักษณ์2489.
เลขเรียกวจ 495.9124951 ซ53ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนและภาษาไทยถิ่นเป็นประโยชน์เพียงใดในการค้นคว้าหาที่มา ของคำในภาษาไทย / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
พิมพลักษณ์2489.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่น / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [25--]
เลขเรียก495.917 ซ19ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่น / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [25--]
เลขเรียกPL4191 ซ5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่น = Dialects [TH321] / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ และ ประคอง นิมมานเหมินท์.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526.
เลขเรียกPL4191 .ซ57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่น [TH321] / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--?]
เลขเรียกPL4191 .ซ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่น-วัฒนธรรมท้องถิ่น (TH321) / โดย ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ และกิ่งแก้ว อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราทคำแหง, 2521.
เลขเรียก495.917 ซ19ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยเสียงภาษาอุบลฯ เชียงใหม่ และสงขลาเทียบกับภาษากรุงเทพฯ / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2520.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยเสียงภาษาอุบลฯ เชียงใหม่ และสงขลาเทียบกัยภาษากรุงเทพฯ / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
พิมพลักษณ์พระนคร : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2516.
เลขเรียก495.917 ซ19ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยเสียงภาษาอุลฯ เชียงใหม่และสงขลา เทียบกับภาษากรุงเทพฯ / ซ่อนกลิ่น เพิศษสกลกิจ ; หน่วยศึกษานิเทศก...
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2516.
เลขเรียกPL4166.5 ซ116ห 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทียบหน่วยเสียงภาษาอุบล เชียงใหม่ และสงขลากับภาษากรุงเทพฯ / โดย ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์[พระนคร : วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน, 2509].
เลขเรียก495.917 ซ116ท 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา