Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นเมืองอิสาน เซิ้งกระติ๊บข้าว [videorecording] = The North-Eastern cultural performance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2550.
เลขเรียกGV1703.T5 ก528อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการแสดงพื้นเมืองใต้ รำตาลีกีปัส [videorecording] = The Southern cultural performance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2550.
เลขเรียกGV1703.T5 ก528ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องดอกไม้บูชาครู กฤดาอวยพร [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2551.
เลขเรียกGV1703.T5 ด263
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฟ้อนดวงเดือน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
เลขเรียกGV1703.T5 ฟ165
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องระบำโบราณคดี [videorecording] = The Thai archaeology dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร231
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำฉุยฉาย [videorecording] = The Chui Chai dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร461ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำฉุยฉายเบญจกายแปลง [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
เลขเรียกGV1703.T5 ร461ฉบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำบายศรีสู่ขวัญ รำภูไทสามเผ่า ฟ้อนเล็บ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2551.
เลขเรียกGV1703.T5 ร461บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำสี่ภาค รำศิลปาชีพ พม่ารำขวาน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2551.
เลขเรียกGV1703.T5 ร475ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำอธิษฐาน [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2548.
เลขเรียกGV1703.T5 ร475อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำอวยพร [videorecording] = The benediction dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร475
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรำแม่บท [videorecording] = The Mae Bot dance.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ว.มิวสิคซาวด์, 2546.
เลขเรียกGV1703.T5 ร474
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา