Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ / ชุมพ...
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8, 2547
เลขเรียกNK3649.55.T52N34 ช74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิ...
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8, 2549
เลขเรียกTT853.5 ส63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างในการขายยางแผ่นดิบและน้ำยางสดในจังหวัดพังงา = Factors affecting a differ...
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543.
เลขเรียก338.1738952 ช627ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างในการขายยางแผ่นผ่านตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต = Factors affe...
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2537.
เลขเรียก338.1738952 ช627ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพและทิศทางงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย : ภาคใต้ : การสัมมนาวิชาการ 20 พฤษภาคม ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่องสถานภาพและทิศทางงานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตการปรับตัวของสังคมไทย : ภาคใต้ (2543 : สงขลา)
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียกHN700.55.S68 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจการผลิต การตลาดผลิตภัณฑ์ปลาป่น ภาคใต้ตอนบน ปี 2550 / ชุมพล พูลศิริ
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8, [2551?]
เลขเรียกHD9469.F52T5 ช74 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจการผลิตกุ้งมังกร ฝั่งอันดามัน ปี 2549 / ชุมพล พูลศิริ
ชื่อผู้แต่งชุมพล พูลศิริ
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 8, [2550?]
เลขเรียกSH380.62.T5 ช74 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา