Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธารธรรม / ชิดพงษ์ ไชยวสุ
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สถาบันอโรคยาสมาศัย, 2561
เลขเรียกBQ4570.S3 ช547 2561,294.3444 ช547ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอโรบิคด๊านช์-กายบริหารเพื่อสุขภาพ / ชิดพงษ์ ไชยวสุ
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกายบริหารเพื่อสุขภาพ, 2528.
เลขเรียก613.7 ช436อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอโรบิคด๊านซ์ - กายบริหารเพื่อสุขภาพ / ชิดพงษ์ ไชยวสุ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมการบริหารเพื่อสุขภาพ ประชานิเวศน์ 2, 2528.
เลขเรียกRA781.15 อ957 2528,613.7 ช547อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอโรบิคด๊านซ์ : กายบริหารเพื่อสุขภาพ / ชิดพงษ์ ไชยวส ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ชมรมกายบริหารเพื่อสุขภาพประชานิเวศน์ 2, 2528.
เลขเรียกRA781.15 .ช34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอโรบิคด๊านซ์ : กายบริหารเพื่อสุขภาพ / โดย ชิดพงษ์ ไชยวสุ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2528.
เลขเรียก613.7 อ957
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอโรบิคด๊านซ์-กายบริหารเพื่อสุขภาพ / ชิดพงษ์ ไชยวสุ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกายบริหารเพื่อสุขภาพ, 2528.
เลขเรียกGV508 .ช63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอโรบิคด๊านซ์-การบริหารเพื่อสุขภาพ / ชิดพงษ์ ไชยวสุ
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2528
เลขเรียก613.7 ช34อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขมันฆาตกรหมายเลข 1 / โดย ชิดพงษ์ ไชยวสุ.
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยู-บอส, 2542.
เลขเรียกQP752.F3 ช547,616.398 ช34ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวรัสวิทยาภาษาชาวบ้าน ชิดพงษ์ ไชยวสุ.
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ ไชยวสุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช เอน การพิมพ์, 2525.
เลขเรียก616.0194 ช234ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา