Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง550 สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยสอนใจเด็กดี / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม ไอ เอส , 2553.
เลขเรียก398.9 ช547ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish Conversation 1 พูดอังกฤษเป็นเร็ว / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2551.
เลขเรียก428 อ 654 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind map ศัพท์หมวดรอบตัวหนูน้อย จีน-ไทย / พรรณาภา สิริมงคลสกุล, กองบรรณธิการเอ็มไอเอส ; บรรณาธิการโ...
ชื่อผู้แต่งพรรณาภา สิริมงคลสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2557
เลขเรียก495.1824 พ271ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTAB กีต้าร์ เพลงเพื่อชีวิต ชุด ฮิตตลอดกาล / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียก787.87 ช34ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการพัฒนา Client/Server application / โดย ธงชัย พยุงกร ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2544.
เลขเรียกQA76.76.O63 ธ117ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวทันอาเซียน / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 255.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น / จารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์ ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งจารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548.
เลขเรียกPL537 จ321ก 2548,495.6824 จ335ก ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2 / บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; เรียบเรียงเนื้อหา จารุรักษ์ กิตติสิริพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มโอเอส ซอฟท์เทค, 259.
เลขเรียก495.68
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขนมปัง / ผู้เขียน วิสินี คณาวิวัฒน์ ; บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
ชื่อผู้แต่งวิสินี คณาวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2550?].
เลขเรียก641.865 ว 746 ข 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องขนมไทย : [คอมแพคดิสก์] รวมสูตรขนมไทย 50 สูตร / สุปราณี แพรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์ด Ukulele เพลงสากล Big Hits / บรรณาธิการโดย ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556
เลขเรียก787.89 ช547ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดจีน Chinese character / บรรณาธิการ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2554.
เลขเรียก495.1 ค251 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดญี่ปุ่น/ บรรณาธิการสำนักพิมพ์, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 2554.
เลขเรียก495.6 ห214
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดเกาหลี / เรียบเรียงเนื้อหา สุมาลี สูนจันทร์, อมรา วันดี ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สูนจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2550.
เลขเรียกPL913 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา