Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลุ่ม / ชาญ ธัญพิทยากุล
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2522.
เลขเรียก301.15 ช 508 ก 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลุ่ม / ชาญ ธัญพิทยากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2522
เลขเรียก302 ก218 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลุ่ม / โจเซฟ ลุฟท์
ชื่อผู้แต่งลุฟท์, โจเซฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2522.
เลขเรียก302.3 ล46ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลุ่ม = Group processes / โจเซฟ ลุฟท์ ; แปลโดย ชาญ ธัญพิทยากุล.
ชื่อผู้แต่งลุฟท์, โจเซฟ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2522.
เลขเรียกHM131 ล256 2522,371.4044 ส246ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูฝึกสอน
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม, วิทยาลัยครูนครปฐม
เลขเรียก371.3 ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษาตอนเทคนิคการสอนโดยใช้บัตรคำสั่ง / ชาญ ธัญพิทยากุล.
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกLB1029.M6 ช65,371.3 ช623ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษาตอนเทคนิคการเขียนแผนการสอนย่อย / ชาญ ธัญพิทยากุล
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2524
เลขเรียกLB1027 ช481ป,371.3 ช22ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพครูประถมศึกษาตอนเทคนิคการเขียนแผนการสอนย่อย / ชาญ ธัญพิทยากุล ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2526.
เลขเรียกLB1027 ช481ป 2526,371.3 ช623ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีชีวิตโดยธรรม / ชาญ ธัญพิทยากุล
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล.
เลขเรียก294.3444 ช23ว 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวดศพ และ เผาผี / ชาญ ธัญพิทยากุล [text]
ชื่อผู้แต่งชาญ ธัญพิทยากุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม, ม.ป.ป.
เลขเรียก393 ช481ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา