Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book [Text] ชมรมนมสร้างชาติ
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ชมรมสร้างชาติ 2554
เลขเรียก637.1 ช16ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book ... / โดย ชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรมนมสร้างชาติ, 2552-
เลขเรียก637.1 ท931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai Dairy Fact Book ... / โดย ชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรมนมสร้างชาติ, 2552.
เลขเรียกSF208 ท931 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book .... / ชมรมนมสร้างชาติ
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรมนมสร้างชาติ, 2552- [2009]
เลขเรียกSF208 ช175T 2552-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book / ชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรม, 2552-
เลขเรียกSF250.5 ท94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2009 / ชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนมสร้างชาติ, 2552.
เลขเรียกSF208 ท6 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2009 / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรม, 2551.
เลขเรียก637.1 ช167ท 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2010- / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรม, 2553-
เลขเรียกSF239 ช175ท,637 ช175ท 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2011 / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเเทพฯ : ขมรม, 2554.
เลขเรียกSF250.5 ช-ท 2554,637 ช175ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book 2013 [electronic resource] / ชมรมนมสร้างชาติ
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนมสร้างชาติ, 2556
เลขเรียกSF250.5 ช-ท 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์การโคนม ปี 2552- = Thai dairy fact book 2009- / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2552-
เลขเรียกSF17 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา