Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYes toys pramiums / มด ไวตามิลค์, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจบิชบุ๊ค, 2551.
เลขเรียกHF6146.P7 จ73,658.82 ม139ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนจ๊ะเอ๋ผี / จุติ จันทร์คณา
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไข่ดาว, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีเพื่อนซี้ / จุติ จันทร์คณา
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไข่ดาว, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติพิศวง / จุติ จันทร์คณา
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไข่ดาว, 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล่าผี / จุติ จันทร์คณา
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาน์ส, 2546.
เลขเรียกน จ633ล
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวางแผนลับดักจับวิญญาณ / จุติ จันทร์คณา.
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียก133.1 จ633ว 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะตำนานเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าหลวง / จุติ จันทร์คณา
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2554.
เลขเรียกDS582.5 .จ738 2555,923.1593 จ74จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเก่า เจ้าสยาม / เรื่องและภาพโดย จุติ จันทร์คณา.
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา.
พิมพลักษณ์กทม. : ย้อนรอย, 2554.
เลขเรียกDS 578 จ44ร 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าจากวังหลวง / จุติ จันทร์คณา.
ชื่อผู้แต่งจุติ จันทร์คณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Income, 2554.
เลขเรียกDS580 .จ725 2554,959.3 จ73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา