Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาวะทางภูมิศาสตร์ ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน บริเวณพื้นที่ระหว่างทะเลน้อย และทะเ...
ชื่อผู้แต่งประมาณ เทพสงเคราะห์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2540.
เลขเรียก304.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... : ประเด็นบทบาทของชุมชนกับการศึกษ...
ชื่อผู้แต่งวิชิต นันทสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียกLC1036.8 T5 ว63 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประเด็นบทบาทของชุมชนกับการศึกษา / ...
ชื่อผู้แต่งวิชิต นันทสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก307.14 ว549ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัย ประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ประเด็นบทบาทของชุมชนกับการศึก...
ชื่อผู้แต่งวิชิต นันทสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2541.
เลขเรียกLC215 ว62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยประกอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... : ประเด็นบทบาทของชุมชนกับการศึก...
ชื่อผู้แต่งวิชิต นันทสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ;, 2541.
เลขเรียกLC 221.4 .T5 ว32 2541
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาและจัดทำแนวทางพัฒนาภาคใต้ : การทำรายงานขั้นกลาง. ครั้งที่ 1 Interim report, ยุทธศาส...
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียกHT395.T52S68 ร64 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแชร์แรงงาน : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านภาคใต้ / จำนงค์ แรกพินิจ
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ แรกพินิจ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHD4824.5.T5 จ344
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา